ติดต่อเรา
สมาชิกวีไอพี คาสิโนออนไลน์

ระดับ VIP

SVIP-0

ฝากขั้นต่ำ: 1 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

ถอนขั้นต่ำ: 300 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

จำกัดการถอน: ไม่จำกัด
ถอนได้สูงสุดต่อวัน: ไม่จำกัด

อัพเกรดเป็นขั้น SVIP1 ไปเมื่อฝากครบ 1,000 บาท

หมายเหตุ:การฝากเงิน ขั้นต่ำ/สูงสุด จะถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่องทางที่ท่านเลือกฝากเงิน

SVIP-1

ฝากขั้นต่ำ: 1 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

ถอนขั้นต่ำ: 300 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

จำกัดการถอน: ไม่จำกัด
ถอนได้สูงสุดต่อวัน: ไม่จำกัด

อัพเกรดเป็นขั้น SVIP2 ไปเมื่อฝากครบ 10,000 บาท

หมายเหตุ:การฝากเงิน ขั้นต่ำ/สูงสุด จะถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่องทางที่ท่านเลือกฝากเงิน

SVIP-2

ฝากขั้นต่ำ: 1 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

ถอนขั้นต่ำ: 300 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

จำกัดการถอน: ไม่จำกัด
ถอนได้สูงสุดต่อวัน: ไม่จำกัด

อัพเกรดเป็นขั้น SVIP3 ไปเมื่อฝากครบ 100,000 บาท

หมายเหตุ:การฝากเงิน ขั้นต่ำ/สูงสุด จะถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่องทางที่ท่านเลือกฝากเงิน

SVIP-3

ฝากขั้นต่ำ: 1 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

ถอนขั้นต่ำ: 300 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

จำกัดการถอน: ไม่จำกัด
ถอนได้สูงสุดต่อวัน: ไม่จำกัด

อัพเกรดเป็นขั้น SVIP4 ไปเมื่อฝากครบ 1,000,000 บาท

หมายเหตุ:การฝากเงิน ขั้นต่ำ/สูงสุด จะถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่องทางที่ท่านเลือกฝากเงิน

SVIP-4

ฝากขั้นต่ำ: 1 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

ถอนขั้นต่ำ: 300 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

จำกัดการถอน: ไม่จำกัด
ถอนได้สูงสุดต่อวัน: ไม่จำกัด

อัพเกรดเป็นขั้น SVIP5 ไปเมื่อฝากครบ 10,000,000 บาท

หมายเหตุ:การฝากเงิน ขั้นต่ำ/สูงสุด จะถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่องทางที่ท่านเลือกฝากเงิน

SVIP-5

ฝากขั้นต่ำ: 1 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

ถอนขั้นต่ำ: 300 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

จำกัดการถอน: ไม่จำกัด
ถอนได้สูงสุดต่อวัน: ไม่จำกัด

อัพเกรดเป็นขั้น SVIP6 ไปเมื่อฝากครบ 100,000,000 บาท

หมายเหตุ:การฝากเงิน ขั้นต่ำ/สูงสุด จะถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่องทางที่ท่านเลือกฝากเงิน

SVIP-6

ฝากขั้นต่ำ: 1 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

ถอนขั้นต่ำ: 300 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

จำกัดการถอน: ไม่จำกัด
ถอนได้สูงสุดต่อวัน: ไม่จำกัด

อัพเกรดเป็นขั้น SVIP7 ไปเมื่อฝากครบ 1,000,000,000 บาท

หมายเหตุ:การฝากเงิน ขั้นต่ำ/สูงสุด จะถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่องทางที่ท่านเลือกฝากเงิน

SVIP-7

ฝากขั้นต่ำ: 1 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

ถอนขั้นต่ำ: 300 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

จำกัดการถอน: ไม่จำกัด
ถอนได้สูงสุดต่อวัน: ไม่จำกัด

อัพเกรดเป็นขั้น SVIP8 ไปเมื่อฝากครบ 10,000,000,000 บาท

หมายเหตุ:การฝากเงิน ขั้นต่ำ/สูงสุด จะถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่องทางที่ท่านเลือกฝากเงิน

SVIP-8

ฝากขั้นต่ำ: 1 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

ถอนขั้นต่ำ: 300 บาท / สูงสุด: ไม่จำกัด

จำกัดการถอน: ไม่จำกัด
ถอนได้สูงสุดต่อวัน: ไม่จำกัด

อัพเกรดเป็นขั้น SVIP8 ไปเมื่อฝากครบ 10,000,000,000 บาท

หมายเหตุ:การฝากเงิน ขั้นต่ำ/สูงสุด จะถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่องทางที่ท่านเลือกฝากเงิน

ระบบ Ranking
Ranking Level ยอดสะสม
Virgin 0.00
Elite 100,000.00
Master 1,000,000.00
Epic 10,000,000.00
Legend 100,000,000.00
Mythic 1,000,000,000.00